Úvod

Naše Mateřská škola patří mezi jednu z MŠ v sídlišti v Brně – Králově Poli.

Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní, víceúčelovou budovu, která slouží dětem od roku 1974. Od roku 1996 má MŠ právní subjektivitu.

Součástí MŠ je zahrada se vzrostlými stromy, travnatou a asfaltovou plochou, dřevěnými průlezkami a dvěma pískovišti. Zahrada je celoročně využívána k pobytu venku a při vhodném počasí jsou do ní přenášeny všechny činnosti. Hračky a pomůcky v dostatečném množství jsou uloženy v zahradním domku.

Budova MŠ byla v roce 2007 zateplena a obléknuta do nového barevného kabátu.V roce 2008 proběhla rekonstrukce stoupaček a veškerých hygienických zařízení včetně kuchyně.V roce 2010 byla zahrada nově oplocena a zrekonstruována, o dva roky později jsme zahradu obohatili o nové průlezky různé obtížnosti. Na jaře 2014 proběhlo celkové ozdravění školní zahrady – odborný průřez stromů, vysázení nových stromů, doplnění kůry pod živé ploty a kačírku pod průlezky. Na začátku školního roku 2014 byly instalovány dvě nové průlezky.

MŠ je trojtřídní. Rok 2011 nám přinesl výměnu světel v celé budově.

Ve všech třídách je dostatečné množství podnětných hraček v otevřených skříňkách, přístupné dětem. Nabídka pomůcek pro spontánní pohybovou aktivitu je rovněž dostačující.

V blízkosti MŠ je ZŠ, se kterou máme velmi dobrou spolupráci.

O 81 dětí pečuje celkem 6 pedagogických pracovnic. Všechny učitelky mají odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi.

Děti jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd, kde respektujeme sourozenecké a přátelské vztahy dětí při jejich zařazování. O pěkné a čisté prostředí se stará paní školnice a paní uklizečka.

Školní kuchyně je součástí MŠ a je průběžně doplňována dle potřeby novými spotřebiči apod. Paní kuchařka, její pomocnice a vedoucí školní jídelny jsou ochotné připravovat dětem stravu podle pravidel zdravé výživy. Zpestřují stravu novými recepty a starají se o to, aby v jídelníčku nechybělo nic, co prospívá zdraví, co je dobré a na čem si pochutnáme i očima.

Celému kolektivu záleží na tom, aby děti byly spokojené. Všichni zaměstnanci školy spolu spolupracují již řadu let. Všichni přijali za svou koncepci naší školy a pracují společně podle hesla:

„V pohodě a radosti objevujeme svět“