Archív z měsíce: Říjen 2019

PŘÍSPĚVEK NA AKCE DĚTÍ – PLATBA DO 15.10.2019

Sdělení pro zákonné zástupce dětí:

Na třídní schůzce MŠ Herčíkova 21, Brno, konané 11.9.2019 byl odsouhlasen rodiči finanční příspěvek ve výši 1 600,-Kč/dítě/školní rok na pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných pro Vaše dítě.

Tento příspěvek je možné uhradit následujícím způsobem:

  1. Bezhotovostně na běžný účet u banky Equa bank a.s. číslo účtu : 1030283181/6100 a to
  • jednou platbou ve výši 1 600,-Kč do 15.10.2019
  • dvěma platbami ve výši 800,- Kč do 15.10.2019 a 15.1.2020

jako variabilní symbol uveďte shodný variabilní symbol jako u platby stravného, konstantní symbol 0308

do poznámky uveďte: příspěvek na akce dítěte ………….(jeho jméno)

 

  1. Ve výjimečných případech hotově po dohodě s ředitelkou MŠ
  • jednou platbou ve výši 1 600,-Kč do 15.10.2019