Archív z měsíce: Květen 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZNOVU OTEVŘENÍ MŠ

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PODMÍNKÁCH DOCHÁZKY DO NAŠÍ MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 – 2020

PLATNÉ OD 18.5.2020

POKUD NEBUDETE POKRAČOVAT V ČERPÁNÍ OŠETŘOVNÉHO  A NASTOUPÍ VAŠE DÍTĚ DO MŠ, JE TŘEBA :

 • PŘI NÁSTUPU ODEVZDAT ČETNÉ PROHLÁŠENÍ covid19_cestne_prohlaseni
 • NÁHRADNÍ OBLEČENÍ PŘEDAT ŘÁDNĚ PODEPSANÉ V A ZABALENÉ V IGELITU
 • LAHVIČKU NA NÁPOJ, ŘÁDNĚ PODEPSAT
 • NENÍ MOŽNÉ DONÁŠET Z DOMOVA ŽÁDNÉ HRAČKY
 • ROUŠKU, VE KTERÉ DÍTĚ PŘIŠLO SI ODNÁŠÍ RODIČ Z MŠ
 • VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ ODCHÁZÍ PO OBĚDĚ (12,45 – 13,00 HOD) , PO NAHLÁŠENÍ DO KAMERY, BUDE DÍTĚ PŘEDÁNO U DVEŘÍ ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI

 

VEŠKERÁ STRAVA, KTERÁ SE V MŠ PODÁVÁ NEBUDE VYDÁVANA MIMO AREÁL MŠ (OBĚD – V PŘÍPADĚ PRVNÍHO DNE NEPŘÍTOMNOSTI, ODPOLEDNÍ SVAČINY)

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PODMÍNKÁCH DOCHÁZKY DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče,

intenzivně se připravujeme na otevření MŠ, aby pobyt pro vaše děti i personál byl co nejbezpečnější. V současné chvíli neznáme přesné datum otevření, proto žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali naše stránky. Jakmile se termín dozvíme, budeme vás neprodleně jejich prostřednictvím informovat.

Co je nutné vědět před nástupem:

 • Povinností rodičů či zákonných zástupců je vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a jeho nejbližšího okolí, s nímž je v kontaktu. Formulář najdete zde: covid19_cestne_prohlaseni
 • Bez tohoto prohlášení nebude dítě do MŠ přijato.
 • Děti ani personál nemají povinnost v MŠ nosit roušky. Zvažte tedy, prosíme, zda neohrozíte jeho docházkou blízké ve své rodině, kteří patří do rizikové skupiny.
 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
 • Jestliže se rozhodnete své dítě prozatím do MŠ neposílat, oznamte tuto skutečnost běžným způsobem (SMS) do školní kuchyně.
 • Před vstupem do MŠ bude dítěti každé ráno personálem změřena teplota.
 • Rodičům a zákonným zástupcům bude omezen vstup do budovy MŠ (pouze po dohodě s učitelkou. Dítě si bude přebírat učitelka před areálem MŠ.
 • Do MŠ nebude přijato dítě vykazující sebemenší projevy jakéhokoliv onemocnění. V případě projevu nemoci během dne bude rodič neprodleně informován telefonicky, aby si dítě vyzvedl. Při podezření na onemocnění COVID – 19 bude informována spádová hygienická stanice.
 • Po vstupu do MŠ je nutné, aby si každé dítě neprodleně po přezutí a převlečení důkladně (20 až 30 sekund) umylo ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Připravte, prosíme, své dítě na to, že budeme celý den (mimo stravu a odpočinek) trávit venku. Proto vybavte své děti vhodným venkovním oblečením. Do batůžků označené láhev s vodou, oblečením pro pobyt v MŠ a pro jistotu 2 rouškami s igelitovém sáčku a igelitovou taškou.
 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Minimalizování velkého shromažďování osob před školou
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ (včetně zahrady).

Informace budou aktualizovány a průběžně doplňovány.

Osoby s rizikovými faktory:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)