Archív z měsíce: Červen 2020

PRÁZNINOVÝ PROVOZ 10.-21.8.2020

NUTNÉ DOKLADY ( pouze děti, které naši MŠ nenavštěvují)
- evidenční list – s potvrzením od lékaře (fotokopie)
- kontakty na zákonné zástupce
- zmocnění pro vyzvedávání dítěte vzor_zmocneni_zletileho_prázniny
ŠKOLNÉ     –  225,- Kč
STRAVNÉ  –   380,- Kč (10 dní á 38,- Kč/den)
          nebo -  410,- Kč (sedmiletí á 41,- Kč/den)
číslo účtu: 000000-0105752065/0300 – nutno uradit do konce červana 2020.