Archív z měsíce: Září 2023

Informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče,

přes letní měsíce proběhla celková rekonstrukce naší MŠ.

Vzhledem k tomu, že jsme umožnili řádný začátek školního roku, je provoz MŠ v současné době dočasně omezen.

Prosím Vás o pochopení a přizpůsobení se této situaci. Věnujte zvýšenou pozornost na bezpečnost Vás a Vašich dětí při pohybu v areálu MŠ a řiďte se bezpečnostními pokyny umístěnými při vstupu do areálu MŠ.

Předem Vám děkuji.

Ivana Müllerová , ředitelka školy