INFORMACE O SNÍŽENÉ ÚPLATĚ O PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V souvislosti s mimořádným opatřením a nařízením Rady města Brna ze dne 17.3.2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol bude 

za měsíc březen 2020  bude prominuta úplata za předškolní vzdělávání dítěte v poměrné části za dobu přerušení provozu MŠ 14 dní a bude činit polovinu.

Tato částka činí 225,- Kč

Za měsíc duben 2020 bude prominuta úplata za předškolní vzdělávání dítěte v plné částce. MŠ po celou dobu uzavřena.

Za měsíc květen 2020 bude prominuta úplata za předškolní vzdělávání dítěte v poměrné části za dobu přerušení provozu MŠ 14 dní.

Tato částka činí 225,- Kč

Za měsíc červen 2020 bude úplata za předškolní vzdělávání dítěte v plné částce.MŠ v provozu.

Tato částka činí 450,- Kč