FOTO

Máme pro účastníky focení připravené FOTO k vyzvednutí. Doporučujeme předem se dohodnout s paní učitelkou Vaší třídy na vyzvednutí fotografie.

Cena fotografie bude zahrnuta do vyúčtování „akcí MŠ“.

Nevyčerpaný příspěvek Vám bude vrácen do konce školního roku 2019/20 na účet, ze kterého jste částku poukázali. Bližší informace u ředitelky MŠ.