PLATBA PLAVÁNÍ

PLATBA PLAVÁNÍ 

                  10/2018 – 1/2019

       CELKEM ODPLAVANÝCH LEKCÍ : 15

PLATBA : 750,- Kč  v hotovosti p.uč. na třídě

          PROSÍME O PŘESNOU ČÁSTKU  

         ZAPLATIT DO KONCE ZÁŘÍ 2018

 

ZAPLATIT DO KONCE ZÁŘÍ 2018