ZMĚNA ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE STRAVY

                   UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE 

Ve školní kuchyni dochází ke změně přihlašování a odhlašování dětí

ze stravy a to POUZE FORMOU SMS 

na číslo 608 211 647 do 13,00 hod.

Již není možné odhlášky do sešitů.