Velké poděkování

Děkuji touto cestou všem ochotným a obětavým  rodičům, kteří přispěli svojí prací k řádnému zahájení provozu naší MŠ.

Děkuji.

Ivana Müllerová