Kategorie: Nejbližší akce

PRÁZNINOVÝ PROVOZ 10.-21.8.2020

NUTNÉ DOKLADY ( pouze děti, které naši MŠ nenavštěvují)
- evidenční list – s potvrzením od lékaře (fotokopie)
- kontakty na zákonné zástupce
- zmocnění pro vyzvedávání dítěte vzor_zmocneni_zletileho_prázniny
ŠKOLNÉ     –  225,- Kč
STRAVNÉ  –   380,- Kč (10 dní á 38,- Kč/den)
          nebo -  410,- Kč (sedmiletí á 41,- Kč/den)
číslo účtu: 000000-0105752065/0300 – nutno uradit do konce červana 2020.

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ – pouze v omezeném režimu …

                    V ÚTERÝ 26.5.2020 

   SE Z NAŠICH PŘEDŠKOLÁKŮ STANOU ŠKOLÁCI

      „PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ“ S TETINAMI

BUDE PROBÍHAT POUZE V OMEZENÉM REŽIMU 

ZA ZPŘÍSNĚNÝCH HYGIENICKÝCH PODMÍNEK :

   *   POUZE PRO DĚTI, KTERÉ PO PRÁZDNINÁCH  ODCHÁZEJÍ  DO ZŠ

   *   POUZE PRO RODIČE TĚCHTO DĚTÍ

   *   BEZ OBČERSTVENÍ  A  TRADIČNÍHO  GRILOVÁNÍ ŠPEKÁČKŮ

   *  AKCE PROBĚHNE V AREÁLU PŘED MŠ

   *  RODIČE MOHOU CELÝ PROGRAM SLEDOVAT ZA BRANAMI MŠ

                             ZAČÁTEK AKCE V 15.30 hod. ( délka cca 45 minut )

                                   Děkujeme za pochopení 

PLÁN AKCÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Plán akcí školy pro  děti MŠ Herčíkova 21, Brno :

Zamykání školní zahrady, „uspávání broučků na zimu“ – říjen /listopad (za spoluúčasti rodičů)

Vánoční besídka pro děti – prosinec

Karneval pro děti – zvyky a obyčeje v minulosti „Ostatky“

Otevírání školní zahrady – březen (za spoluúčasti rodičů) – opékání špekáčků

Velikonoční pomlázka – duben

Den matek – besídka na třídách – květen

Školní výlet – květen/červen

Den dětí – červen

Loučení s předškoláky  – pouze pro předškoláky,  spaní v MŠ – červen

 

Termíny a další akce budou průběžně doplňovány a upřesňovány