Kategorie: Nejbližší akce

PLÁN AKCÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Plán akcí školy pro  děti MŠ Herčíkova 21, Brno :

Zamykání školní zahrady, „uspávání broučků na zimu“ – říjen /listopad (za spoluúčasti rodičů)

Vánoční besídka pro děti – prosinec

Karneval pro děti – zvyky a obyčeje v minulosti „Ostatky“

Otevírání školní zahrady – březen (za spoluúčasti rodičů) – opékání špekáčků

Velikonoční pomlázka – duben

Den matek – besídka na třídách – květen

Školní výlet – květen/červen

Den dětí – červen

Loučení s předškoláky  – pouze pro předškoláky,  spaní v MŠ – červen

 

Termíny a další akce budou průběžně doplňovány a upřesňovány

PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ PRO DĚTI A RODIČE

            ZVEME VŠECHNY DĚTI A RODIČE NA

              „PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ“,

       KTERÉ SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 22.10.2019

             OD 15:30 NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ.

    RODIČE SI DĚTI VYZVEDNOU VE SVÉ TŘÍDĚ.

S SEBOU SI VEZMĚTE: DÝNI, NOŽÍK, SVÍČKU, LŽÍCI, 

                SIRKY, PŘÍRODNINY, FIX.

DĚTI MOHOU MÍT TAKÉ LAMPIÓN , KTERÝ NA ZÁVĚR AKCE   

                   SPOLU S DÝNÍ ZAPÁLÍME.

      PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC AKCE JE V 17 HOD.

           V PŘÍPADĚ DEŠTĚ SE AKCE RUŠÍ.