Kategorie: Aktuality

FOTO

Máme pro účastníky focení připravené FOTO k vyzvednutí. Doporučujeme předem se dohodnout s paní učitelkou Vaší třídy na vyzvednutí fotografie.

Cena fotografie bude zahrnuta do vyúčtování „akcí MŠ“.

Nevyčerpaný příspěvek Vám bude vrácen do konce školního roku 2019/20 na účet, ze kterého jste částku poukázali. Bližší informace u ředitelky MŠ.

PRÁZNINOVÝ PROVOZ 10.-21.8.2020

NUTNÉ DOKLADY ( pouze děti, které naši MŠ nenavštěvují)
- evidenční list – s potvrzením od lékaře (fotokopie)
- kontakty na zákonné zástupce
- zmocnění pro vyzvedávání dítěte vzor_zmocneni_zletileho_prázniny
ŠKOLNÉ     –  225,- Kč
STRAVNÉ  –   380,- Kč (10 dní á 38,- Kč/den)
          nebo -  410,- Kč (sedmiletí á 41,- Kč/den)
číslo účtu: 000000-0105752065/0300 – nutno uradit do konce červana 2020.

INFORMACE O SNÍŽENÉ ÚPLATĚ O PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V souvislosti s mimořádným opatřením a nařízením Rady města Brna ze dne 17.3.2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol bude 

za měsíc březen 2020  bude prominuta úplata za předškolní vzdělávání dítěte v poměrné části za dobu přerušení provozu MŠ 14 dní a bude činit polovinu.

Tato částka činí 225,- Kč

Za měsíc duben 2020 bude prominuta úplata za předškolní vzdělávání dítěte v plné částce. MŠ po celou dobu uzavřena.

Za měsíc květen 2020 bude prominuta úplata za předškolní vzdělávání dítěte v poměrné části za dobu přerušení provozu MŠ 14 dní.

Tato částka činí 225,- Kč

Za měsíc červen 2020 bude úplata za předškolní vzdělávání dítěte v plné částce.MŠ v provozu.

Tato částka činí 450,- Kč

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZNOVU OTEVŘENÍ MŠ

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PODMÍNKÁCH DOCHÁZKY DO NAŠÍ MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 – 2020

PLATNÉ OD 18.5.2020

POKUD NEBUDETE POKRAČOVAT V ČERPÁNÍ OŠETŘOVNÉHO  A NASTOUPÍ VAŠE DÍTĚ DO MŠ, JE TŘEBA :

  • PŘI NÁSTUPU ODEVZDAT ČETNÉ PROHLÁŠENÍ covid19_cestne_prohlaseni
  • NÁHRADNÍ OBLEČENÍ PŘEDAT ŘÁDNĚ PODEPSANÉ V A ZABALENÉ V IGELITU
  • LAHVIČKU NA NÁPOJ, ŘÁDNĚ PODEPSAT
  • NENÍ MOŽNÉ DONÁŠET Z DOMOVA ŽÁDNÉ HRAČKY
  • ROUŠKU, VE KTERÉ DÍTĚ PŘIŠLO SI ODNÁŠÍ RODIČ Z MŠ
  • VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ ODCHÁZÍ PO OBĚDĚ (12,45 – 13,00 HOD) , PO NAHLÁŠENÍ DO KAMERY, BUDE DÍTĚ PŘEDÁNO U DVEŘÍ ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI

 

VEŠKERÁ STRAVA, KTERÁ SE V MŠ PODÁVÁ NEBUDE VYDÁVANA MIMO AREÁL MŠ (OBĚD – V PŘÍPADĚ PRVNÍHO DNE NEPŘÍTOMNOSTI, ODPOLEDNÍ SVAČINY)

 

1 2 3 4