I. Třída Motýlci

Pedagogické pracovnice

 paní učitelka Bc. Helena Machulová, paní učitelka Tamara Bozděchová

první třída