I. Třída

Pedagogické pracovnice

paní ředitelka Eva Mitášová a paní učitelka Hana Jasparová

první třída