I. Třída

Pedagogické pracovnice

paní ředitelka Ivana Múllerová a paní učitelka Bc. Helena Machulová

první třída