II. Třída

Pedagogické pracovnice

paní učitelka Petra Wernerová a paní učitelka Tamara Bozděchová

druha_trida