Zaměstnanci

Pedagogické pracovnice

 Müllerová Ivana  – ředitelka

Bc. Machulová Helena – učitelka
Bozděchová Tamara – učitelka
Wernerová Petra – učitelka
Kravková Hana – učitelka
Stambolidisová Silvie – učitelka, zástupkyně ředitelky

Provozní zaměstnanci školy

Knotková Martina – školnice
Straková Jaroslava – vedoucí kuchyně
Zapletalová Renata – kuchařka
Vítková Iveta – pomocná síla v kuchyni
Schneiderová Jana – provozní pracovnice