Zaměstnanci

Pedagogické pracovnice

Müllerová Ivana  – ředitelka

Stambolidisová Silvie – učitelka, zástupkyně ředitelky

Bc. Machulová Helena – učitelka

Bozděchová Tamara – učitelka

Wernerová Petra – učitelka

Kolínská Miriam-učitelka

Kravková Hana – učitelka

Provozní zaměstnanci školy

Knotková Martina – školnice
Straková Jaroslava – vedoucí kuchyně
Zapletalová Renata – kuchařka
Vítková Iveta – pomocná síla v kuchyni
Schneiderová Jana – provozní pracovnice