Kontakty

Mateřská škola Herčíkova
Herčíkova 21
612 00, Brno–Královo Pole

IČ: 64328465
E-MAIL: ms.hercikova@tiscali.cz
Telefonní číslo: 549 241 042
Ředitelka: Ivana Müllerová
Zástupkyně: Hana Jasparová

Mateřská škola byla zřízena k 1. 1. 1996 jako příspěvková organizace.
Zřizovatel:
Statutární město Brno
Městská část Brno–Královo Pole
Palackého třída 59
612 93 Brno
Statutární zástupce: Ivana Müllerová

Kontaktní údaje pověřence GDPR k 1. 1. 2020:
PMA advisors s.r.o.
Mgr. Ivana Šilhánková
poverenec@pmadvisory.cz
+420 770 606 082

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Způsob zpracovávání osobních údajů školou