III. Třída Sluníčka

Pedagogické pracovnice

Paní učitelka Silvie Stambolidisová, paní učitelka Bc. Pavla Šatkováučitelka, školní asistent 

treti_trida