III. Třída Sluníčka

Pedagogické pracovnice

Paní učitelka Silvie Stambolidisová, paní učitelka Miriam Kolínská, Mgr. Jana Hlaváčková – učitelka, školní asistent 

treti_trida