UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE-ZÁKAZ VSTUPU DO TŘÍDY

          UPOZORŇUJEME RODIČE,

      ŽE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ

JE BEZ PŘÍTOMNOSTI UČITELKY

   VSTUP DO TŘÍDY ZAKÁZÁN !!