Šablony OP JAK

Naše mateřská škola je zapojena do projektu spolufinancovaného Evropskou unií : V pohodě a radosti objevujeme svět

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke
kvalitnímu  vzdělávání. Projekt  mateřská škola využívá pro zřízení funkce školního asistenta, který pomáhá při začleňování dětí s OMJ a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.